top of page

7월 08일 (목)

|

Online Business Matching

ENVEX 2021 - One on One Business Matching

이벤트 접수 마감
다른 이벤트 보기
ENVEX 2021 - One on One Business Matching
ENVEX 2021 - One on One Business Matching

시간 및 장소

2021년 7월 08일 오전 8:00 – 2021년 7월 09일 오후 2:00

Online Business Matching

이벤트 소개

𝗘𝗡𝗩𝗘𝗫 𝟮𝟬𝟮𝟭 - Triển lãm Quốc tế về Công nghệ Môi trường & Năng lượng xanh Lần thứ 42

✦ Thời gian: từ 08-09 / 07 / 2021

✦ Link đăng ký: Đơn đăng ký tham dự ENVEX 2021 https://bitly.com.vn/q4c1dy

✦ Hình thức: trao đổi 1:1 qua trực tuyến

✦ Thông tin nhà cung cấp: Xem tại mục hình ảnh

Với sự tiến bộ của kỹ thuật công nghệ và sự tăng trưởng thiết bị tiêu dùng thông minh, ENVEX năm nay quy tụ 20 nhà cung cấp từ Hàn Quốc chuyên về các lĩnh vực công nghệ môi trường bao gồm các giải pháp cho nguồn nước, không khí, chất thải, tái chế và các sản phẩm cho nhà thông minh.

Trong bối cảnh dịch bệnh, nền tảng trực tuyến đang dần trở thành hình thức kết nối hiệu quả để thiết lập và duy trì mối quan hệ đối tác cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thông qua sự kiện này, ConnectAble sẽ tiếp tục các cuộc họp 1:1 kết nối các công ty Việt Nam với nhà cung cấp Hàn Quốc để cập nhật xu hướng ứng dụng công nghệ vào nhà ở hiện nay.

-----------------------------

𝗘𝗡𝗩𝗘𝗫 𝟮𝟬𝟮𝟭 - The 42nd International Exhibition on Environmental Technology & Green Energy

✦ Time: from July 8~9, 2021

✦ Registration link: https://bitly.com.vn/q4c1dy

✦ Meeting form:  1-1 online business matching

✦ Supplier Information: Please check in the photo

With the growth of technology and smart consumer facilities, ENVEX this year will bring together 20 Korean suppliers specializing in environmental technologies including solutions for water, air, waste, recycling, and products for smart homes.

Under the coronavirus pandemic circumstance, the online platform is becoming an effective form of connection to establish and maintain partnerships for domestic and foreign enterprises. Through this event, ConnectAble continues to run the 1:1 meeting to match Vietnamese companies with Korean suppliers to catch the trend of technology application in housing.

#envex #envex2021 #businessmatching #exhibition #oneonone #businessevent #environmentaltechnology #greenenergy #connectablevietnam #koreatovietnam #sukienthuongmai #vietnam #vietnambusinessmatching

이벤트 공유하기

bottom of page